Arhivi – varuhi kulturne dediščine

CILJI

Dijaki se seznanijo z vlogo in nalogami arhivov, spoznajo organiziranost javne arhivske službe, na podlagi primerov arhivskega gradiva spoznajo različne zvrsti arhivskega gradiva, spoznajo fonde in zbirke, seznanijo se z arhivskimi pripomočki za uporabo arhivskega gradiva, s pogoji uporabe javnega arhivskega gradiva za raziskovalne in upravne namene, s pogoji materialnega varovanja arhivskega gradiva.


VSEBINA

Naloga arhivov je ohraniti arhivsko kulturno dediščino, ki je na eni strani namenjena državi, družbi in posameznikom za potrebe zgodovinopisja, drugih znanosti, izobraževanja in kulture, na drugi strani pa lahko ima še stoletja po svojem nastanku za državo, njene ustanove in posamezne državljane uradni, pravni, poslovni ter osebni pomen, saj arhivsko gradivo najbolj polno odseva in dokazuje naše delo, ustvarjalnost in identiteto. Udeleženci programa bodo spoznali: arhivsko javno službo, naloge arhivov, delo arhivistov, kot tudi različne zvrsti arhivskega gradiva, urejenost fondov in zbirk, seznanili se bodo s pogoji za uporabo javnega arhivskega gradiva za raziskovalne in upravne namene, znali naročiti in poiskati gradivo na izbrano tematiko. Seznanili se bodo s pogoji materialnega varstva arhivskega gradiva, seznanili se bodo z delom v restavratorski delavnici.


NAČIN IZVAJANJA

Razlaga, pogovor, demonstracija, ogled arhivskega skladišča in arhivske čitalnice, restavratorske delavnice in delo v restavratorski delavnici.


TRAJANJE

Program traja 4 – 6 ur ali po dogovoru. Datum in razpored ur se določi v dogovoru s šolami.


REZULTAT DELA

Ob zaključku programa bodo dijaki poznali vlogo in pomen arhivov, znali uporabljati pripomočke za iskanje arhivskega gradiva, znali poiskati gradivo na izbrano tematiko, poznali osnovne restavratorske metode, ki jih bo tudi sami preizkusili.


NOSILCA PROGRAMA

Bojana Aristovnik, prof.zgod. in soc. in mag. Bojan Himmelreich


ZMOGLJIVOSTI

Velikost skupine do 10 dijakov. Število skupin v šolskem letu po dogovoru.

Vodnik po fondih
in zbirkah

Iskalnik po gradivu

Kontakt

  • Teharska cesta 1, 3000 Celje
  • Telefon: +386 3 42 87 640
  • Fax: +386 3 42 87 660
  • E-pošta: info@zac.si
  • Poslovni čas:
  • ponedeljek - petek: od 8. do 14. ure
  • dan pred praznikom: od 8. do 13. ure


Iskalnik po straneh

Prijava na e-novice