Oblike in razširjenost slovenskih osebnih imen

CILJI

Dijaki se seznanijo z oblikami in razširjenostjo moških in ženskih slovenskih osebnih imen v letih 1880 – 1885, 1910 – 1915 in 1935 – 1940. Izdelajo preglednice razširjenosti posameznih imen in jih primerjajo med posameznimi obravnavanimi z današnjim stanjem. Pri delu uporabljajo ženitne pogodbe, ki so del gradiva notarjev in se pri tem seznanijo tako z obliko, jezikom kot vrstami notarskih zapisov.


VSEBINA

Izbira in dodeljevanje osebnih imen otrokom sta kot vsa druga človekova vsakdanja aktivnost podvržena nepisanim pravilom (lahko bi jih poimenovali tudi »moda«), ki se skozi čas spreminjajo. Dijaki bodo ob pregledu ženitnih pogodb in zbiranju imen (bodočih) ženinov in nevest ugotavljali razlike med pogostnostjo imen v posameznih obdobjih in jo primerjali z današnjim stanjem. Ob zbiranju in obdelavi podatkov se bodo seznanili z osnovami statistike.


NAČIN IZVAJANJA

Razlaga, pogovor, vodeno in samostojno delo z arhivskim gradivom. (individualno ali skupinsko).


TRAJANJE

Program traja 4 – 8 ur ali po dogovoru Datum in razpored ur se določi v dogovoru s šolami.


REZULTAT DELA

Ob zaključku programa bodo udeleženci na primeru razlik med oblikami in razširjenostjo slovenski moških in ženskih osebnih imen začutili, kako se določene oblike človekovega ravnanja, ki so na prvi pogled nespremenljive, neopazno a vztrajno spreminjajo.


NOSILEC PROGRAMA

mag. Bojan Himmelreich


ZMOGLJIVOSTI

Velikost skupine do 10 dijakov Število skupin v šolskem letu po dogovoru

Vodnik po fondih
in zbirkah

Iskalnik po gradivu

Kontakt

  • Teharska cesta 1, 3000 Celje
  • Telefon: +386 3 42 87 640
  • Fax: +386 3 42 87 660
  • E-pošta: info@zac.si
  • Poslovni čas:
  • ponedeljek - petek: od 8. do 14. ure
  • dan pred praznikom: od 8. do 13. ure


Iskalnik po straneh

Prijava na e-novice