Vsebina prispevka

Seminar za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom v samoupravnih lokalnih skupnostih (občinah)

26. 5. 2010

Zgodovinski arhiv Celje bo organiziral seminar za delavce, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom na občinah. Seminar bo potekal v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje v sredo  2. junija 2010.

Seminar_junij 2010