Vsebina prispevka

Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom

30. 9. 2010

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v torek, 12. oktobra 2010 organizirali  seminar za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom.

Program