Vsebina prispevka

Razpis delovnega mesta zdravnika v Hrastniku

17. 10. 2013

Pristojnosti občine Trbovlje so nekoč segale tudi na področje Hrastnika, kjer so občinske oblasti v smislu pristojnosti obravnavale ne le upravnih zadev, ampak širok spekter dejavnosti, ki so oblikovale družbeno življenje v Zasavju na začetku 20. stoletja.

V času županovanja Ferdinanda Roša je občinski odbor Trbovlje sklenil, da se razpiše delovno mesto občinskega zdravnika v Hrastniku z letno plačo 2000 K in stanovanjem v hrastniški izolirnici. Ker sklep ni bil izpeljan, se je 28 občanov s podporo Slovenskega podpornega društva in Narodne čitalnice v Hrastniku s prošnjo ponovno obrnilo na občinski svet Trbovlje 4. avgusta 1908.

V dopisu so navedli, da jim sicer ni poznan razlog neizpolnitve sklepa, vendar je v Hrastniku še vedno obstajala potreba po občinskem zdravniku, saj je imela občina Trbovlje 15000 prebivalcev in samo 3 zdravnike. Zdravnike so zaposlila industrijska podjetja in so zato v prvi vrsti delali zanje. Bilo je več primerov, ko so ljudje nujno potrebovali zdravniško pomoč, a je niso dobili, ker je bil zdravnik zaseden.

Upoštevati je bilo potrebno tudi higienske razmere, saj so imele infekcijske bolezni, ali razne nesreče, zaradi industrijskega značaja krajev večjo razsežnost kot v drugih podeželskih občinah.

Po mnenju podpisnikov se ni smelo prezreti niti gospodarskega vidika, saj “… premnogi bolniki iščejo pomoči pri drugih zdravnikih – denar se nosi izven občine, kar vse bi ne bilo potrebno, da bi bilo v občini sami v tem oziru zadostno preskrbljeno.”

Prošnja je bila uslišana, saj je leta 1908 postal dr. Branko Žižek občinski zdravnik v Hrastniku.

SI_ZAC/0065/001/060/00063, a. š. 35, Prošnja za namestitev občinskega zdravnika v Hrastniku, 1908

Objava dokumenta je najava predstavitve obsežnega in z gradivom ter vsebinami izdatno dopolnjenega arhivskega inventarja Občina Trbovlje 1849-1941 avtorice mag. Hedvike Zdovc, ki ga predstavimo v Trbovljah, v torek 26. 11. 2013, ob 18. uri, v sejni dvorani Občine Trbovlje.