Inventar, film, razstava: arhivirajmo še planine

V sredo, 26. februrarja 2014, je bila v Mestnem kinu Metropol Celje predstavitev arhivskega inventarja SI_ZAC 1121 Planinsko društvo Celje – Matica (1862-2010). Dr. Bojan Himmelreich, avtor inventarja, ki pomeni knjižno izdajo najbolj podrobnega popisa gradiva, ki ga v Zgodovinskem arhivu hranimo znotraj omenjenega fonda v 55 arhivskih škatlah, je predstavil po eni strani raznoliko, po drugi pa raznovrstno in zelo bogato gradivo, ki je nastalo v okviru organiziranja planinskega društva Celje-Matica in predhodnikov planinstva na območju Savinjskih Alp.

inventarjiSlovenski arhivi po dostopnih podatkih hranijo enajst fondov arhivskega gradiva, neposredno povezanega z razvojem planinstva na Slovenskem. Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani hrani fond Planinske zveze, šest regionalnih arhivov pa deset fondov planinskih društev. Slednji skupaj obsegajo blizu 25 tekočih metrov arhivskega gradiva. Zgodovinski arhiv Celje od tega varuje pred pozabo tri fonde (Planinsko društvo Celje – Matica, Planinsko društvo Solčava in Planinsko društvo Bohor Senovo), ki obsegajo okrog 40 % omenjene količine. Ob tem pa smo ponosni tudi na najstarejšo vpisno knjigo (1862) za Logarsko dolino. Naštevanje omenjenih podatkov seveda ni odsev tekmovanja med arhivi, služi naj kot povabilo vsem planinskim društvom, ki že dobrih sto dvajset let po nastanku prve slovenske planinske organizacije ne vedo, kako bi ravnali s svojim arhivskih gradivom. Podroben opis in urejanje gradiva, ki ga opravljamo v arhivih je najboljša pot, ki po eni strani omogoča širšemu krogu uporabnikov najboljšo dostopnost, po drugi pa utrjuje pomen delovanja posameznih društev in sekcij, ki bi si želela svoje dosežke “vpisati v zgodovino”.

Knjižno izdajo predstavljenega inventarja na 116 straneh poleg popisa gradiva s kar 1791 vpisanimi popisnimi enotami (od nivoja fonda do dokumenta) bogati tudi nekaj prepisov originalnih dokumentov in barvnih reprodukcij arhivskega gradiva.

Predavanje je uvedla projekcija filma Steber, ki je vključen v program 8. mednarodnega festivala gorniškega filma Domžale. Steber (1997) skozi filmsko pripoved obravnava vzpon Joža Čopa in Pavle Jesih preko Osrednjega stebra Severne triglavske stene leta 1945. Zgodovinsko sporočilnost večera je lepo zaokrožalo dejstvo, da je bila Pavla Jesih v letih pred drugo vojno tudi lastnica Kina Metropol. Po sklepu okrajnega sodišča v Celju ji je bil kino leta 1946 zaplenjen.

Na dan prireditve smo v preddverju dvorane predstavili tudi nekaj originalnih in dragocenih dokumentov. Dva primera iz gradiva smo že doslej objavili v rubriki Iz hiše pisanih spominov:
Vpisna knjiga v Logarski dolini (1862)
Ustanovni sestanek Savinjske podružnice SPD (1893)

Program:
18:00 Filmska projekcija: Steber
19:15 Predstavitev arhivskega gradiva
Vstop je prost. Vabljeni!
Vabilo dvostransko (pdf)

 

Utrinki z dogodka:

Oglejte si še:
Fotogalerija facebook Kino Metropol

Kliping:
Delo
gore-ljudje.net

Arhiv

Vodnik po fondih
in zbirkah

Iskalnik po gradivu

Kontakt

  • Teharska cesta 1, 3000 Celje
  • Telefon: +386 3 42 87 640
  • Fax: +386 3 42 87 660
  • E-pošta: info@zac.si
  • Poslovni čas:
  • ponedeljek - petek: od 8. do 14. ure
  • dan pred praznikom: od 8. do 13. ure


Iskalnik po straneh

Prijava na e-novice