Vsebina prispevka

Kljub: iz analognega v digitalno

4. 10. 2016

23. septembra 2016 je v založništvu Zgodovinskega arhiva Celje izšla knjiga Bili smo Kl(j)ub. Knjiga na 70 straneh nagovarja predvsem z izborom fotografij, ki so nastale v okviru akcije zbiranja gradiva za istoimensko razstavo ob koncu leta 2015. Izid knjige, ki je pospremil premiero filma “Mesto, ki kljubuje” režiserja Tadeja Čatra v Mestnem kinu Metropol, je še eden od dogodkov, ki ga je navdahnila omenjena akcija zbiranja gradiva. Knjigo po ceni 10 € lahko kupite v Zgodovinskem arhivu Celje, izvodi pa so na voljo tudi v celjski knjigarni Antika. Naročila pa sprejemamo tudi po elektronski pošti info@zac.si. Z vidika Zgodovinskega arhiva Celje je knjiga, za katero je fotomaterial izbral Robert Hutinski, uredila pa sta jo Borut Batagelj in Borut Kramer, eden od primerov, kako se lahko arhivsko gradivo, ki ga je prevzel, uredil in digitaliziral arhiv, uporabi. Knjiga je verjetno eden od zadnjih »analognih« spominov na Mladinski klub Celje, saj se spomini poslej selijo še v digitalni svet.

V Zgodovinskem arhivu Celje smo iz pridobljenega gradiva glede na izvor formirali dve enoti, ki sta dostopni preko spleta. Prva se nanaša na gradivo, ki smo ga dobili kot dar in se hrani v okviru tematske zbirke SI_ZAC/1557 Zbirka gradiva Mladinski klub Celje ter druga, ki jo vodimo kot serijo v Zbirki digitalizatov in je nastala na podlagi izposojenega gradiva SI_ZAC/1160/002 Zbirka digitalnih kopij Mladinski klub Celje. Opisi gradiva skupaj z reprodukcijami (trenutno 162 dokumentov v okviru prve zbirke in 937 v okviru druge serije) so objavljeni v vzajemni podatkovni zbirki slovenskih regionalnih arhivov SIRAnet (www.siranet.si). Oba sklopa objav sta urejena glede na osebe, ki so gradivo darovale ali posodile, kot njim podrejena enota pa je na voljo na nivoju dokumenta ogled osnovnih informacij o gradivu s predogledom reprodukcije dokumenta. Gradivo, ki ga je v sistem vnesel Urh Kopitar, je opremljeno z osnovnimi informacijami, ki so nam bile posredovane. Seveda pa je mogoče informacije o gradivu, v kolikor nam posredujete natančnejše informacije, tudi sproti dopolnjevati. V tem primeru se prosim sklicujte na dodeljeno signaturo popisne enote.

Fotografija prvih celjskih DJ-jev.
Primer objave enega od dokumentov
Signatura: SI_ZAC/1557/004_00001
Naslov: Fotografija prvih celjskih DJ-jev.
Časovno obdobje: 1969