Vsebina prispevka

Cehovska delavnica že 15 let

30. 3. 2017

Na Kulturnem bazarju 2017 v Cankarjevem domu v Ljubljani smo 30. 3. 2017 predstavili projekt, ki ga skupaj s partnerji izvajamo že 15 let. Osnovna šola Frana Kranjca Celje in Zgodovinski arhiv Celje namreč že od leta 2003 vsako leto izvajata cehovsko delavnico.

Predstavitev projekta cehovske delavnice je primer dobrega sodelovanja med šolo in kulturno ustanovo iz domačega kraja, ki je obrodilo sadove na podlagi pobude, podane od učitelja zgodovine Bojana Rebernaka, ko si je leta 2002 v Zgodovinskem arhivu Celje ogledal razstavo Srečanje s celjskimi rokodelci. Vsako leto ena generacija šolarjev obišče arhiv, kjer skupaj s strokovnimi sodelavci arhiva dobi vpogled v zgodovino delovanja cehov kot tudi v pomen in bogastvo raznolikega gradiva, ki ga Zgodovinski arhiv Celje hrani. Učenci se med potekom cehovske delavnice najprej spoznajo z zgodovino cehov prek izvirnih cehovskih listin, s pomočjo arhivista pa prepoznavajo cehovske simbole in jih povežejo z dejavnostjo ceha. Kreativnost učenci pokažejo tudi z izdelovanjem svoje cehovske listine. Na pobudo Zavoda RS za šolstvo je bil že v letu 2014 projekt opisan in objavljen tudi v reviji Zgodovina v šoli z namenom, da se podobnih idej in praks lahko poslužijo tudi druge ustanove.

Ob Kulturnem bazarju je bil premierno prikazan tudi predstavitveni filmček o cehovski delavnici. Pri nastanku filma sta se šola in arhiv povezala z novim partnerjem Šolskim centrom Celje, Srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in računalništvo. Pri nastanku filma so pod vodstvom mentorja Matica Holobarja sodelovali: snemalca Andraž Pušnik in Nejc Tevč; film je režiral in montiral Andraž Pušnik; prizor so pod mentorstvom Bojana Rebernaka odigrali učenci OŠ Frana Kranjca Celje: Sonja Drofenik, Luka Segečić, Nace Esih, Grega Štor, Timotej Cvikl; besedilo je prebral Martin Malinger; med arhivskimi delavci so bili pri nastanku filma vključeni: dr. Aleksander Žižek kot scenarist in Jure Zupanc ter Anja Prša, projekt pa je vodila in koordninirala Bojana Aristovnik. Film prikazuje potek cehovske delavnice v Zgodovinskem arhivu Celje.

Generacija učencev OŠ Frana Kranjca iz šestega in sedmega razreda pa je bila v letu 2017 še posebej aktivna, saj so pripravili celo dramski prizor in odigrali tudi cehovski sestanek. Prizor temelji na originalnem arhivskem gradivu, ki ga hrani štajerski deželni arhiv v Gradcu in ga je Aleksander Žižek odkril, raziskal in objavil (v razpravi v Zgodovini za vse) in priredil za scenarij. Pri nastanku prizora so sodelovali: cehmojster: Sonja Drofenik; mojster Pilz: Luka Segečić; pomočnik Karel: Nace Esih; pomočnik Anton: Grega Štor; novi mojster: Timotej Cvikl. Snemalca: Nejc Tevč, Andraž Pušnik; režija in montaža: Andraž Pušnik. Pri kostumografiji nam je bilo v pomoč SLG Celje.

Na predstavitvi na Kulturnem bazarju so sodelovali: Bojan Rebernak (OŠ Frana Kranjca, Celje); dr. Aleksander Žižek, Jure Zupanc, Bojana Aristovnik (Zgodovinski arhiv Celje), Vita Zgoznik (študentka zgodovine in udeleženka prve cehovske delavnice) ter dijaka Šolskega centra Celje, Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Andraž Pušnik in Nejc Tevč ter njun mentor Matic Holobar. Koordinatorka projekta je bila Bojana Aristovnik.

Izveden in predstavljen projekt je še en dober primer učinkovitega sodelovanja, ob katerem se dodatno oplemeniti delovanje prav vseh vključenih partnerjev.