Podoba Celja nekoč in danes

CILJI

Dijaki se seznanijo s podobo Celja v preteklosti kot se je ohranila na razglednicah in fotografijah in ugotovijo, kako se je ta skozi čas spreminjala.


VSEBINA

Dijaki bodo ob pregledovanju razglednic in fotografij Celja iz obdobja med 1876 in 2004 spoznali, kako se je podoba mesta kot celote in tudi njegovih posameznih ulic in trgov spreminjala v skladu z nameni, ki so jih meščani imeli ob gradnji različnih objektov. Pri delu na terenu bodo evidentirali sedanje stanje in ga primerjali s preteklim. Skušali bodo ugotoviti tudi razloge, zakaj je prišlo do posameznih sprememb.


NAČIN IZVAJANJA

Razlaga, pogovor, vodeno in samostojno delo z arhivskim gradivom. (individualno ali skupinsko), delo na terenu.


TRAJANJE

Program traja najmanj 8 ur ali po dogovoru. Datum in razpored ur se določi v dogovoru s šolami.


REZULTAT DELA

Ob zaključku programa bodo udeleženci spoznali, kako se je spreminjala podoba mesta Celja v preteklih 125 letih. Ugotovili bodo, da v mestu ni več vrste objektov, ki so v preteklosti služili meščanom tako pri delu kot pri zabavi.


NOSILEC PROGRAMA

mag. Bojan Himmelreich


ZMOGLJIVOSTI

Velikost skupine do 10 dijakov. Število skupin v šolskem letu po dogovoru.  

Vodnik po fondih
in zbirkah

Iskalnik po gradivu

Kontakt

  • Teharska cesta 1, 3000 Celje
  • Telefon: +386 3 42 87 640
  • Fax: +386 3 42 87 660
  • E-pošta: info@zac.si
  • Poslovni čas:
  • ponedeljek - petek: od 8. do 14. ure
  • dan pred praznikom: od 8. do 13. ure


Iskalnik po straneh

Prijava na e-novice