Pravosodni organi in njihovo arhivsko gradivo

CILJI

Dijaki se bodo seznanili z razvojem institucij pravosodnih organov, z njihovim poslovanjem, z različnimi zvrstmi gradiva, s kriteriji in postopki valorizacije in urejanjem gradiva, ki nastane pri njihovem poslovanju. Spoznali bodo pomen in vrednost tega gradiva tako za zgodovino kot za upravne postopke. Spoznavanja bodo povezovali z vsebino učnih programov na šoli.


VSEBINA

Pravne institucije so urejale način življenja že od najstarejšega obdobja človeške civilizacije. Človek kot družbeno bitje, kjer je njegovo sobivanje v neki skupnosti predstavljalo tudi pogoj za preživetje, se je zavedal, da mora za sožitje v določeni skupini upoštevati določena pravila. Postopoma se je izoblikoval pravni red, ki ga v različnih oblikah poznamo danes. Namen programa je predstavitev razvoja pravnega reda na slovenskih tleh, institucij, ki so ga izvajale ter spoznavanje gradiva, ki pri delu teh institucij nastaja. Ob tem bodo dijaki spoznali vlogo arhiva ter njegove naloge pri ohranjanju narodovega spomina, zapisanega v dokumentih, ki jih hrani v svojih depojih. Predstavljena bo tudi izdelava pripomočkov, ki pomagajo obiskovalcem in zaposlenim pri iskanju posameznih informacij.


NAČIN IZVAJANJA

Razlaga, pogovor, ogled dokumentov, vodeno individualno in skupinsko delo.


TRAJANJE

Program traja 2 uri ali po dogovoru. Datum in razpored ur se določi v dogovoru s šolami.


REZULTAT DELA

Ob zaključku programa bo vsak udeleženec izdelal popis dela fonda, ki mu bo dan v obdelavo ter uporabo osnovnih pripomočkov.


NOSILEC PROGRAMA

mag. Metka Bukošek


ZMOGLJIVOSTI

Velikost skupine do 10 dijakov. Število skupin v šolskem letu po dogovoru.

Vodnik po fondih
in zbirkah

Iskalnik po gradivu

Kontakt

  • Teharska cesta 1, 3000 Celje
  • Telefon: +386 3 42 87 640
  • Fax: +386 3 42 87 660
  • E-pošta: info@zac.si
  • Poslovni čas:
  • ponedeljek - petek: od 8. do 14. ure
  • dan pred praznikom: od 8. do 13. ure


Iskalnik po straneh

Prijava na e-novice