Dejavnost

Na podlagi 53. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (UL RS, 2006/30) opravlja arhiv v okviru javne službe naslednje dejavnosti:

 •  vrednotenje dokumentiranega gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi iz 20. člena ZAGA, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom;
 • zbiranje in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, izdelovanje inventarjev, vodnikov in drugih priročnikov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, objavljanje arhivskih virov;
 • hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
 • vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
 • izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu, ki je v tujini in se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva;
 • evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva pravnih in fizičnih oseb;
 • sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje, izvajanje strokovnega nadzora;
 • dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje predpisov v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;
 • posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom;
 • opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;
 • izdajanje publikacij.

Vodnik po fondih
in zbirkah

Iskalnik po gradivu

Kontakt

 • Teharska cesta 1, 3000 Celje
 • Telefon: +386 3 42 87 640
 • Fax: +386 3 42 87 660
 • E-pošta: info@zac.si
 • Poslovni čas:
 • ponedeljek - petek: od 8. do 14. ure
 • dan pred praznikom: od 8. do 13. ure


Iskalnik po straneh

Prijava na e-novice